Agrarische Natuurvereniging Camperland
ANV-Camperland
stuur een e-mail naar de Agrarische Natuurvereniging Camperlandnaar de site map van de Agrarische Natuurvereniging Camperlandnaar de homepage van de Agrarische Natuurvereniging Camperland

actueel

weidevogels

ganzen

diensten

over ons

links

contact

Agrarisch Natuurvereniging Camperland


De Agrarische Natuurvereniging Camperland is opgericht in 2005. In het werkgebied van de vereniging zijn veel boeren bezig met natuur en landschapsbeheer. In het geied kan de landbouw niet zonder natuur, maar de natuur kan ook niet zonder landbouw. Het landbouw- en natuurbeheer richt zich vooral op weidevogels, ganzen en groene en blauwe diensten. Het gebied met veel cultuurhistorische waarde, de karakteristieke weidsheid en vele vergezichten, is qua unieke structuur nagenoeg onaangetast gebleven. Het is een open en waterrijk veenweidegebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de melkveehouderij. Kenmerkend voor dit gebied is het grote aantal terpboerderijen, de geometrische structuren en de meanderende rivieren door het landschap.

De vereniging heeft 160 leden en negen bestuursleden.

Jan van de Weerd    voorzitter
Henk van Dijk            penningmeester en ganzenbeheer
Stefan van de Weg   secretaris en wildbeheer
André Blankvoort      groene en blauwe diensten
Joop Beens               weidevogelbeheer
Peter van Dalfsen     vertegenwoordiger LTO-Noord
Wim Baër                  
Cor Pierik                  adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta