Persbericht:  Voor de Stentor en De Brug

 

 

Agrarische Natuurvereniging Camperland beloont vinder

1e kievitsei in de IJsseldelta.

 

 

Mede vanwege het mooie weer zal binnenkort het broedseizoen van de weidevogels weer starten.

 

Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. In tegenstelling wat door allerlei “deskundigen”  beweerd wordt, verrichten deze mensen waardevol werk.

Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor 80-100% kapot gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

 

Nu was het vroeger de traditie om het 1e kievitsei aan te bieden aan een hooggeplaatst persoon. Dit is nu verboden. Rapen mag niet meer. In ieder geval niet in Overijssel. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven weer het veld in te gaan, looft de ANV Camperland evenals vorig jaar weer een geschenk uit ter waarde van € 100 voor de vinder van het 1e kievitsei in haar gebied – De IJsseldelta. Vorig jaar werd op 17 maart 2011 het 1e kievitsei gevonden door mevr. An Verbeek uit Kampen.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder beheer zouden deze soorten – vooral de Grutto – dramatisch achteruit gaan.

 

De agrarische natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging 175 (boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming.

 

Door middel van uitgesteld maaien krijgen deze vogels de kans hun jongen groot te krijgen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 60% van de totale weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Ook vinden er inmiddels andere aktiviteiten plaats zoals ganzenbeheer en onderhoud van het landschap w.o. kolken e.d.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

 

Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door Joop Beens - tel.no. 06-11911648.

 

 


 

 

 Kievit man op maisland 19-03-2011 Reutum I foto Wim Wijering

 

 

 

Kievit man in grasland 21-03-2011 omg Lochem foto Fons Wijering