Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 2, nummer 4, januari 2007

 
   

 

 

 


Koploperproject.

 

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat ook voor 2007 het Koploperproject voor de weidevogels weer doorgang kan vinden. Dit jaar zal het voor het eerst georganiseerd worden door de Agrarische Natuurvereniging “Camperland”, zoals dit ook al door de provincie was toegezegd.

Wij willen u graag uitnodigen voor de startbijeenkomsten die gehouden zullen worden op de volgende data:

 

Woensdag 7 februari om 13.30 uur in het Trefpunt, Kerkwetering 1, Mastenbroek voor Cellemuiden, Zuiderzeepolder en Mastenbroek Noordoost.

 

Woensdag 14 februari om 13.30 uur in het Trefpunt, Kerkwetering 1, Mastenbroek voor Mastenbroek Zuidwest, Mandjeswaard en de Pieper.

 

Woensdag 21 februari om 13.30 uur in Ons Erf, Heultjesweg 14, Kampereiland voor de Polders Kamperveen, Kampereiland, Haatland/Vossenwaard,  Dronthen en Zalk.

 

De agenda voor deze bijeenkomsten vindt u hiernaast en een deelnameformulier vindt u bijgesloten.

 

Zou de datum die voor u gepland staat u niet uitkomen dan bent u uiteraard welkom op 1 van de 2 andere bijeenkomsten.

 

Graag tot ziens.

 

 

 

Agenda

Startbijeenkomst Koploperproject boeren met weidevogels 2007:

 

 

1. Opening

 

2. Film weidevogels

 

3. Evaluatie Koploperproject 2006

   

4. Uitleg Koploperproject 2007

 

5. Toekomst subsidies voor
    weidevogelprojecten

 

6. Inschrijvingen

 

7. Rondvraag

 

8. Sluiting

 

 

 

Stand van zaken.

 

ANV Camperland bestaat nu 1 jaar.  28 februari 2006 was de oprichtingsbijeenkomst in het Trefpunt. Deze avond was erg druk bezocht. Wij als bestuur hebben dit erg gewaardeerd, het steunt ons te weten dat velen de agrarische natuur een warm hart toedragen.

Vanuit de overheden, belangenorganisaties en sponsoren worden er veel eisen aan onze organisatie gesteld. Hiervoor moesten wij investeren in een bedrijfsplan en een goede financiële administratie. De tijd die we hierin hebben gestoken draagt niet direct bij tot het agrarisch natuurbeheer maar is wel de basis voor een goed functionerende vereniging.

Dit eerste jaar hebben wij ons vooral bezig gehouden met het weidevogelbeheer in de vorm van het Koploperproject en de ganzen-fourageerregeling. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats met betrekking tot het kolkenonderhoud in het gebied van Camperland. Ons doel is ons hier eerst op te concentreren en dan later verder uit te breiden met meerdere projecten.

 

Jaarvergadering.

 

De jaarvergadering staat gepland voor 28 maart aanstaande in  het Trefpunt, Kerkwetering 1 in Mastenbroek. De agenda voor deze avond ontvangen de leden half maart maar misschien kunt u de datum vast in uw agenda noteren. Naast de huishoudelijke punten zal er deze avond een gastspreker van de Wildbeheer-eenheid IJssellanden aanwezig zijn.

 

Graag willen wij deze avond van u weten of u ideeën hebt voor onze vereniging. Welke mogelijkheden liggen er nog in het gebied voor onze agrarische natuurvereniging die we zouden kunnen benutten? Zijn er nog zaken die volgens u onder onze agrarische natuurvereniging thuishoren?

 

Een blik vooruit.

 

ANV Camperland is er voor haar leden en een ieder die de polders in de IJsseldelta waardeert. De overheden hebben ingezet op agrarisch natuurbeheer omdat zij ervaren dat het agrarische landschap op een goede wijze is en werd onderhouden door haar bewoners. Hiervan kunnen onze leden profiteren.

Stadsuitbreiding, compensatiegronden en natuurontwikkeling doen een beroep op landbouwgrond. Wij maken ons sterk voor agrarische natuur. De melkveehouderij en de polders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de weide- en watervogels zijn al eeuwen lang bewoners van de polders.

 

 

Bestuur:

 

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris 0525-620544

Joop Beens 038-3856347

Dirk van Ittersum 038-3446418

Dick Pelleboer 038-3557621

Robert Prins 038-3333677

ANV Camperland zet zich actief in voor een leefbaar platteland en niet voor een proeftuin van nieuwe ambities. Wij hebben voor onze activiteiten nog leden en bestuursleden nodig. Bouw mee aan de waarde van polders in de IJsselmond. De klei en het veen dat groei en bloei voortbrengt. Voedsel, ruimte en toekomst voor mens en dier.