Tekstvak:      Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 6, januari 2008

 
   

 

 

 


Koploperproject 2008.

 

 

De provincie heeft ook voor 2008 een budget beschikbaar gesteld voor het weidevogelproject Koploper.

Evenals vorig jaar mogen wij als Agrarische Natuurvereniging “Camperland” de organisatie hiervan uitvoeren. In gezamenlijk overleg met de provincie is de regeling iets aangepast maar in grote lijnen zal deze hetzelfde zijn als in 2007.

 

Wij willen u graag uitnodigen op de volgende data:

 

Woensdag 6 februari om 20.00 uur

in het Trefpunt, Kerkwetering 1, Mastenbroek voor de polders Cellemuiden, Zuiderzeepolder, Mastenbroek, Pieper en Mandjeswaard.

 

Maandag 11 februari om 14.00 uur

in Ons Erf, Heultjesweg 14, Kampereiland voor de polders Kampereiland, Kamperveen, Haatland/Vossenwaard, Dronthen en Zalk.

 

Wanneer de datum voor u niet uitkomt kunt u uiteraard op de andere datum terecht.

 

De agenda voor deze bijeenkomsten is als volgt:

 

Agenda

 

 1. Opening.
 2. Lezing - film weidevogels.
 3. Korte evaluatie Koploperproject 2007.
 4. Uitleg Koploperproject 2008.
 5. Stand van zaken toekomstige subsidies weidevogelprojecten.
 6. Inschrijvingen.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

 

Wij hebben op 6 februari de heer

H. Agema bereid gevonden om samen met een vrijwilliger uit Friesland een lezing te geven over het “weidevogelvriendelijk” boeren.

 

Indien mogelijk zullen wij dit volgend jaar voor de andere bijeenkomst op Kampereiland doen.

 

Graag tot ziens.

 

Met vriendelijke groet,

 

Joop Beens

 

Vrijwilligers.

 

Via deze nieuwsbrief willen wij u onder de aandacht brengen dat het hebben van een vrijwilliger die voor u de nesten zoekt en markeert, een groot goed is. Nieuwe vrijwilligers vinden in deze tijd is niet eenvoudig. Dus koester wat u heeft! En denk er eens over na om uw vrijwilliger een bijdrage te geven voor het werk.

 

 

Proeven met vernatting.

 

De provincie is van zins om enkele proeven te gaan doen met vernatting van percelen. De bedoeling is niet om het waterpeil te verhogen. Wel wil men wat proeven doen met plas-dras of percelen waarvan de greppels tijdelijk dichtgegooid worden en waar dan water opgepompt wordt.

 

Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij ons secretariaat.

 

 

Voorjaarsledenvergadering.

 

De voorjaarsledenvergadering is gepland op maandag 25 februari om 20.00 uur in het Trefpunt te Mastenbroek. Na de officiële ledenvergadering zal er een presentatie gegeven worden door natuurfotograaf Ruben Smit met als titel: “De toekomst van weidevogels in Nederland, zin of onzin?”

Noteert u deze datum vast in uw agenda? De uitnodiging volgt later.

 

 

Gasleiding Hattem - Lelystad.

 

 

Er heeft een overleg plaatsgevonden met de heer P. Poppink van de Gasunie over de aan te leggen gasleiding Hattem – Lelystad door een gedeelte van ons werkgebied.

De Gasunie zal haar werkzaamheden grotendeels uitvoeren buiten het weidevogelseizoen. Signaleert u toch minder weidevogels op uw land dan normaal gesproken en verwacht u dat dit verband houdt met de aan te leggen gasleiding, wilt u dan contact opnemen met Jan van der Weerd of André Blankvoort.  

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Henk van Dijk, penningmeester en ganzenzie 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Joop Beens, weidevogelcie  038-3856347

Dirk van Ittersum, ganzencie 038-3446418

Dick Pelleboer, 038-3557621
André Blankvoort, afgev. in klankbordgroep IJsseldelta Zuid

06-10461055

 

Robert Prins, kolkencie 038-3333677

Rutger Kloek, kolkencie 038-3636273