Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 7, juli 2008

 
   

 

 

 


Ganzenbeheer 2008.

 

Voor iedere deelnemer aan de ganzenbeheer regeling het volgende:

 

Het is de bedoeling dat alle deelnemers bij elkaar komen. Dit omdat er vanuit Brussel wijzigingen in de regeling gekomen zijn en omdat er ingeschreven moet worden voor 2008 en de daaropvolgende jaren. 28 juli aanstaande zal er daarom een informatie en inschrijvingsdag plaatsvinden:

 

Voor deelnemers van Kampereiland en het gebied aan de Melmerweg: 

Maandag 28 juli 2008 om 9.30 uur.

 

Voor deelnemers uit Genemuiden, Cellemuiden en de Mandjeswaard:    

Maandag 28 juli 2008 om 13.30 uur.       

                          

Locatie: ONS ERF, Heultjesweg 14  Kampereiland

 

(u kunt de morgen of middag ook omwisselen als dat beter schikt)

 

Redenen waarom wij graag willen dat u naar de informatie en inschrijvingsdag komt:

ANV Camperland zal deze aanvraag voor u verzorgen evenals de juiste formulieren die hier voor nodig zijn. Wel dient u zelf een bedrijfskaart mee te nemen waar de juiste oppervlaktes en uw relatienummer van LNV op vermeld staan.

Verder willen wij uitleggen hoe het één en ander wat betreft de vergoedingen tot stand is gekomen.

 

Ganzencie:

Henk van Dijk 06-15333530

Ton Fleer 

 

Koploperproject 2008.

 

Binnen het Koploperproject is, ondanks de vele predatie op Kampereiland en in Kamperveen, het aantal paren Grutto gestegen met 4 %. Het aantal Kieviten is ongeveer gelijk gebleven terwijl de Tureluur iets is achteruitgegaan. Dit komt misschien doordat er minder 2de legsels geweest zijn. Het aantal Wulpenparen in Mastenbroek stijgt gestaag.

Een behoorlijk aantal deelnemers aan het Koploperproject (8 van de 92) zijn afgevallen omdat zij geen vogels hadden of omdat er te weinig gras was om voor te weiden.

Weidevogelrijk Nederland.

 

Binnen het pilot project Weidevogelrijk Nederland in Mastenbroek is een broedsucces gehaald van bijna 50 %, wat redelijk te noemen is. Dit is voldoende om de weidevogelstand op peil te houden.

 

Joop Beens

Weidevogelcie

 

Coördinator.

 

Als bestuur waren we al een tijd op zoek naar een coördinator. Iemand die antwoord weet op (de meeste) vragen over SAN-pakketten, ganzenbeheer, weidevogelbeheer etc. We zijn blij dat Ton Fleer uit Paasloo dit voor ons wil gaan doen.

Afspraak is dat vragen aan Ton in eerste instantie altijd via één van de bestuursleden van Camperland zullen lopen.

Velen van u hebben hem al eens ontmoet tijdens een bijeenkomst. Hieronder stelt Ton zichzelf voor.

 

Op de vraag van jullie secretaris, wie is Ton(ny) Fleer het volgende. Velen van u kennen mij al een beetje, maar toch zal ik proberen het één en ander over mij te vertellen.

Ik ben Ton Fleer, getrouwd met Alie en samen hebben we 3 kinderen. Ik ben 53 jaar jong. Om gezondheidsredenen zijn we gestopt met ons bedrijf. Dat was een melkveebedrijf met 60 melkkoeien en daarbijbehorend jongvee. Ik heb als opleiding de LAS en MAS gedaan en daarna nog veel cursussen gevolgd. Ik heb in de INFO-raad van het NRS gezeten en heb bestuurlijk in verschillende besturen gezeten: A.B.T.B., RK- basisschool en in het eerste bestuur van LTO-Steenwijkerland. Van hieruit ben ik in het bestuur van de ANV KAN (Kopse Agrarische Natuurvereniging) gekomen en vanuit de KAN weer in NPO (Natuurlijk Platteland Oost). Vanuit de KAN werd er gevraagd om de mensen te helpen met invullen van Programma Beheer en dat is in de loop van de tijd wat uitgebreid. Het leuke van deze job is het contact met de mensen. Samen een passende oplossing vinden maar de boer beslist. Het werkgebied was eerst Steenwijkerland. Maar al snel kwamen er vragen om hulp uit Friesland en buiten de gemeente richting Zwolle en Kampen. Sinds 12 juni heb ik een eigen bedrijfje laten inschrijven bij de KvK. Dit heet ALTO natuuradvies en van daaruit ga ik nu proberen de mensen te helpen hun papieren in te vullen of andere problemen op te lossen.

Wat doet Ton nog meer?

Ik ben voetbalman, beide zonen voetballen en ik ga graag kijken, verder mag ik graag klaverjassen. Voor de voetbal organiseer ik ook twee klaverjasmarathons. Ik help met rouwdiensten de pastoor in de kerk en op de begraafplaats. Verder mogen mijn vrouw en ik graag samen fietsen als er tijd is.

 

Ton Fleer

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Henk van Dijk, penningmeester en ganzenzie 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Joop Beens, weidevogelcie  038-3856347

Dirk van Ittersum, ganzencie 038-3446418

Dick Pelleboer, 038-3557621
André Blankvoort, afgev. in klankbordgroep IJsseldelta Zuid

06-10461055

 

Robert Prins, kolkencie 038-3333677

Rutger Kloek, kolkencie 038-3636273