Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 9, juli 2009  

 
   

 

 

 


Zittingsdag Ganzenbeheer

 

Aan alle deelnemers die mee doen met de Ganzen foerageerregeling

en diegene die grond in deze gebieden hebben liggen en nog geen aanvraag hebben gedaan.

 

Tot  31 juli is het mogelijk om een rotatieverzoek en / of een nieuwe aanvraag uitbreiding opp. ganzen foerageervergoeding in te dienen bij de provincie Overijssel.

 

ANV Camperland wil u daar graag bij van dienst zijn en organiseert daarom een zittingsmorgen op:

 

Datum          : 15 juli

Tijd              : 9.30 tot 12.00 uur

Locatie         : gemeenschapscentrum

De Driester            Kamperzeedijk 18

Genemuiden

 

In het kort:

Heeft u voor seizoen 2009-2010 grasland omgezet naar maïs land of maïsland weer ingezaaid tot grasland, dan moet u een rotatieverzoek indienen.

Heeft u grond in het ganzen foerageergebied liggen en doet u tot nu toe nog niet mee en u wilt nu wil mee gaan doen, dan kunt u nu aanvragen. 

Weet u iemand die nog niet mee doet en er wel belangstelling voor heeft geeft het aan ons door.

 

Meenemen:

 

Ten slotte

Zou u als aanvrager uw grond aan een ander over dragen (verkoop/ pacht overdracht of samenwerkingverband) dan is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons door geeft. Wij zorgen dan voor de overdracht van de PSAN- pakketten waaronder de ganzen foerageerregeling.

 

 

ANV Camperland,

Ton Fleer         alto.fleer@tiscali.nl       

Henk van Dijk   henkkarinvandijk@cs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Henk van Dijk, penningmeester en ganzencie 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Joop Beens, weidevogelcie  038-3856347

Dirk van Ittersum, ganzencie 038-3446418

Dick Pelleboer, 038-3557621
André Blankvoort, afgev. in klankbordgroep IJsseldelta Zuid

06-10461055

Stefan van de Weg 06-19844966

Rutger Kloek, kolkencie 038-3636273