Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 1, maart 2006

 
 

 


Het Boerenhart klopt voor de natuur!

Camperland, zo heet de nieuwe Agrarische Natuurvereniging van Kampen en omstreken. Van Mastenbroek tot Kamperveen en van Zalk tot Kampereiland, daar wil deze vereniging boeren en buitenlui bijstaan in het particuliere natuur- en landschapsbeheer.
In deze eerste nieuwsbrief wil Camperland zich aan u voorstellen waarbij onder andere ingegaan wordt op het ontstaan en het doel. Tevens wordt een indruk gegeven van de oprichtingsbijeenkomst.
 (door Jauke Boerdam, www.beeldverhalen.nl)

 


‘V

anaf mijn achtste liep ik al door het land, op zoek naar eieren.’ Ruth Kloek, melkveehouder uit Kamperveen, is één van de initiatiefnemers van deze vereniging. Tijdens een kopje koffie en een plak kruidkoek vertelt hij hoe het er in zijn jeugd aan toe ging. ‘Als kind vonden we het zo spannend om nestjes te zoeken, in die tijd waren er geen vrijwilligers nodig. Tegenwoordig is de jeugd druk met andere zaken. Dat komt niet ten goede aan de weidevogels.’

Omdat boeren zelf ook weinig tijd hebben om op zoek te gaan, bieden vrijwilligers de uitkomst. Andries van der Veen en Wim Baër markeren in hun vrije tijd nesten op het platteland. Al acht jaar zijn zij in Kamperveen actief.

‘Uren turen we naar die vogels. Aan het gedrag kunnen we zien of er één ei is gelegd óf dat het nest vol is. Want als er meerdere eieren liggen, zijn de ouders veel drukker.’ Vervolgens gaan ze het weiland in om de plek te markeren. ‘Zo’n simpele stok maakt de kans dat de eieren heel blijven veel groter. Zeg nou zelf, zo’n baltsende kievit in de lucht, dat is toch een uitbarsting van lentevreugde! Maar ook het platteland is geweldig. Iedere dag is het hier anders. Ander licht, ander weer, andere geuren. Het blijft spannend en afwisselend.’

Samen met Kloek kwamen deze heren op het idee om de vereniging te beginnen. Kloek: ‘Wij boeren krijgen altijd de schuld dat we de omgeving verpesten. Door lid te worden van deze vereniging laten we zien dat we wél hart hebben voor de natuur!’

Doel van de ANV Camperland

De vereniging, bestaande uit boeren en vrijwilligers, wil andere grondeigenaren en gebruikers ondersteunen in het particuliere natuur- en landschapsbeheer. Ze is actief in Mastenbroek, Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper, Cellemuiden, Zuiderzeepolder, Kamperveen, Zalk, Melmer en de polder Dronthen. Ze organiseert activiteiten voor agrariërs die aan weidevogelbeheer willen doen en verzorgt de subsidieaanvragen met betrekking tot weidevogelbeheer, SAN- en SN-pakketten en ganzenfoerageer-gebieden.

Doordat de vereniging de SAN aanvragen collectief verzorgt kan er flexibeler van de regeling gebruik worden gemaakt (agrariërs die nu bijvoorbeeld net niet aan de vereiste oppervlaktes komen, kunnen via de vereniging mogelijk wel meedoen). Daarnaast vermindert het de papieren rompslomp voor de agrariër. Omdat de overheid voordeel ziet in het ontvangen van collectieve aanvragen, is er subsidie beschikbaar voor de organisatie van agrarische natuurverenigingen.

Het Koplopersproject, opgezet door Landschap Overijssel, valt vanaf 2007 ook onder de ANV Camperland. De controle van de maatregelen en nesten blijft in handen van Landschap Overijssel. De aanvragen voor de ganzenfoerageergebieden voor het komende seizoen zullen ook door ANV Camperland verzorgd gaan worden.

Oprichtingsbijeenkomst

Het eerste ei! (met inhoud) uitgereikt door gedeputeerde Piet Jansen tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 28 februari 2006

 
 

 

 


Piet Jansen, gedeputeerde Provincie Overijssel:

‘De Agrarische Natuurvereniging bundelt de krachten van boeren en de natuur. Het is van groot belang voor de in stand houding van het landschap en daarom ben ik ervan overtuigd dat deze vereniging een groot succes wordt.’

 

Roelof Steenbeek, LTO Noord, afdeling West Overijssel:

‘Dankzij deze vereniging blijft de boer beheerder van de groene ruimte en daarbij is hulp van de burger welkom. Dát maakt deze vereniging anders!’

 

Teunis Jacob Slob, voorzitter Natuurlijk Platteland Nederland:

‘Prima initiatief! Deze vereniging laat het belang zien van de ontwikkeling van de omgeving én de samenleving.’

 

Johan Wesselink, Dienst Landelijk Gebied, namens de Kavelruilcommissie:

‘Omdat de weidevogels op het platteland leven, vond men het voorheen vanzelfsprekend dat boeren de nesten beschermen. Maar dankzij deze vereniging krijgt dit natuurbeheer van de boer eindelijk erkenning en is de papieren rompslomp minder.’

Wilt u meer weten? Vraag het aan de contactpersoon uit uw gebied!

 

Mastenbroek/Zwartewaterland

Joop Beens (tel: 038 – 3856347)

Kampereiland

Gerrit van de Weg (tel: 038 – 3388255)

Kamperveen

Ruth Kloek (tel: 038 – 3636273)

Polder Dronthen/Melmer

Robert Prins (tel: 038 – 3333677}
Zalk

Gerrit Vos (tel: 038 – 3636359)

 

Opgeven als vrijwilliger en/of lid kan natuurlijk ook, gebruik daarvoor het opgavestrookje.

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris 0525-620544

De Heuvels 2, 8278 AV Kamperveen

Gerrit Vos 038-3636359

Joop Beens 038-3856347

Dirk van Ittersum 038-3446418

Dick Pelleboer 038-3557621