Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 1, nummer 3, november 2006

 
   

 

 

 


Provinciale SAN en SN

 

Zoals u wellicht in de bladen gelezen hebt, is er het één en ander veranderd omtrent de SAN- en SN –regelingen (Subsidie Agrarisch Natuurbeheer en Subsidie Natuurbeheer) van het Programma Beheer. Het Programma Beheer wordt vanaf 1 januari 2007 opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en komt daarmee onder het beheer van de provincies te vallen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de regelingen, de aanvragen moeten echter nog steeds verzonden worden naar Dienst Regelingen. Er zijn enkele veranderingen, de belangrijkste is dat er een subsidieplafond vastgesteld is, wat betekent dat de datum van binnenkomst van de aanvragen belangrijk is. Voor de inhoud van de beheerspakketten verwijzen wij u naar de site van het groenloket van de provincie Overijssel.

http://www.overijssel.nl/natuur_en_platteland/groenloket

Deze site bevat een digitale kaart. Hier kunt u uw postcode of plaats en straatnaam invullen. De kaart toont dan dat gebied. Door middel van het icoontje met de verrekijker kunt u zoeken en door middel van het icoontje met het ronde pijltje kunt u opvragen welke pakketten er op uw grond mogelijk zijn. Het is wel goed om na te kijken wat de voorwaarden van die pakketten zijn zodat u weet of u daaraan kunt voldoen. De meest voorkomende regeling is het weidevogelbeheer/randenbeheer.

Wilt u aan de PSAN- of PSN-regeling gaan meedoen dan kunt u dat bij één van ons melden. Wij dienen dan een collectieve aanvraag in. In verband met het subsidieplafond is het belangrijk om op korte termijn te reageren. De regelingen zijn opengesteld van 15 november jl. tot  en met 14 januari 2007.

 

Heeft u verder nog vragen of wilt u hulp bij het zoeken op de site van het groenloket, neem dan contact op met Henk van Dijk, Harriët van ’t Oever,  Robert Prins of Dirk van Ittersum.  Beschikt u niet over internet dan kunt u telefonisch een brochure aanvragen bij het Groenloket tel. 0900 – 202 1492.

 

Weidevogelbeheer (grasland met een rustperiode tot 31 mei, 7, 14 of juni)

De provincie heeft nog ruimte gevonden om voor ongeveer 75 hectare beheersvergoeding beschikbaar te stellen voor grasland onder bovengenoemde pakketten. Dit gaat dan om 6-jarige contracten (PSAN). Als u belangstelling heeft, reageer dan snel want vol is vol.

 

 

Grutto- en Tureluurcursus

 

Landschap Overijssel heeft al 4 keer een voorlichtingsavond over grutto- en tureluurbescherming in het Trefpunt in Mastenbroek gegeven.

Bij voldoende belangstelling wil Landschap Overijssel in januari /februari opnieuw een avond verzorgen. Lijkt het u leuk om bij deze avond aanwezig te zijn? Met dit bericht vragen wij uw aandacht daarvoor. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Als u geïnteresseerd dan kunt u voor 15 december reageren met een

telefoontje naar E. Booij, Landschap Overijssel 0529-401731 of per e-mail e.booij@landschap-ov.nl.

Bij voldoende belangstelling wordt opnieuw een avond georganiseerd.

 

De voorlichtingsavond is met name geschikt voor agrariërs met grutto’s op hun land. En uiteraard voor vrijwilligers. De avond is gericht op het vergroten van de kennis over de grutto, tureluur en wulp en de methoden om deze kwetsbare soort te beschermen. Er zal worden besproken hoe nesten kunnen worden opgespoord en kuikens kunnen worden beschermd.

Het Koploperproject waar veel van onze leden deel aan nemen, voorziet in een prima ondersteuning van grutto- en tureluurkuikens. Door dit project wordt hun biotoop in stand gehouden in de periode van het inkuilen. Het vergroten van de kennis over de grutto en gebruik van dit instrument zal de bescherming optimaliseren. Maar ook als er niet aan een dergelijk project wordt meegedaan, kan iedereen met grutto’s op zijn land, profiteren van de kennis over het beschermen van deze soort.

 

 

Ganzenfourageerregeling    

                                                                                                                                                        

Volgens de ganzenfourageerregeling mag er na 15 november geen melkvee lopen op percelen waarop de ganzen- fourageerregeling is aangevraagd.

De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het meeste vee al binnen is.  Jongvee, schapen en paarden mogen nog wel in deze percelen lopen (0,45 GVE per hectare). Vanaf 1 februari 2007 mag er geen vee meer in deze percelen lopen. Dit in verband met de vaststelling van de schade veroorzaakt door de ganzen. 

 

 

 

Bestuur:

 

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris 0525-620544

De Heuvels 2, 8278 AV Kamperveen

Joop Beens 038-3856347

Dirk van Ittersum 038-3446418

Dick Pelleboer 038-3557621

Robert Prins 038-3333677