Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 4, nummer 11, september 2009  

 
 

 

 


 


Najaarsvergadering

 

Donderdag 29 oktober aanstaande staat de Najaarsvergadering gepland in het Trefpunt in Mastenbroek, aanvang 20.00 uur. Een uitnodiging / agenda volgt. Voor de Koploperboeren, deze avond is tevens de slotbijeenkomst voor het Koploperseizoen 2009.

 

NIEUWE WEIDEVOGELREGELING SNL

 

Met ingang van 2010 wordt de regeling Subsidie Natuur en Landschap (SNL) van kracht. Als eerste wordt gestart met de subsidieregeling voor weidevogelpakketten.

Dit betekent dat alle oude pakketten verdwijnen (SAN op termijn) en er een geheel nieuw pakket komt.

Op dit moment is de ANV bezig deze uit te leggen aan de koploperboeren en SAN boeren.

Wanneer u meedeed aan koploper of een aflopend SAN contract hebt wordt u de komende tijd benaderd.

Doet u nog niet mee en hebt u vragen kunt u deze stellen aan Joop Beens 038-3856347 in de avonduren

 

Werkzaamheden

 

Als ANV krijgen wij steeds meer taken. Op dit moment worden deze werkzaamheden door bestuursleden uitgevoerd. De komende jaren wordt het werk, naar verwachting, steeds meer. Wij hebben daarom besloten te gaan zoeken naar een administratieve kracht die de verschillende coördinatoren binnen het bestuur kan ondersteunen. In deze nieuwsbrief vindt u op de achterzijde de advertentie die ook in enkele bladen zal verschijnen.  U, als lid, willen wij in het bijzonder vragen om eens na te denken hierover. Misschien weet u iemand die mogelijk geïnteresseerd is of misschien bent u zelf wel geïnteresseerd!

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621
Henk Koers 038-3636596

kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273    

Afgev. in Klankbordgroep Ijsseldelta-Zuid: André Blankvoort

 

Agrarische Natuurvereniging Camperland is eind 2005 opgericht met als voornaamste doel het ondersteunen van agrariërs en vrijwilligers binnen het werkgebied bij het particuliere natuur- en landschapsbeheer. Bijzondere aandacht gaat uit naar het vrijwillige

weidevogelbeheer uitgevoerd door agrariërs en het coördineren van het vrijwilligerswerk.

Daarnaast verzorgen wij de aanvragen in het kader van de ganzenfourageerregeling in ons werkgebied. Ons werkgebied bevat het gebied Kamperveen – Zalk waaronder onder andere Melmer en polder Dronthen; het gebied Kampereiland waaronder de Mandjeswaard, Zuiderzeepolder en Pieper en het gebied Mastenbroek

 

Wegens het uitbreiden van de werkzaamheden en onze ambities richting de toekomst,

zijn wij op zoek naar een

 

ondersteunende administratieve kracht (m/v)

 

Wat verwachten wij? Wij zoeken iemand die op freelance basis werkt en

voor ons:

• de teksten voor onze nieuwsbrieven samenstelt;

• de mailings verzorgt;

• de weidevogelcoördinator ondersteunt (helpen bij opstellen gebiedsplan en

het doen van de daarbij behorende aanvragen);

• de ganzencoördinator ondersteunt;

• ondersteuning biedt bij subsidieaanvragen in het kader van SNL;

 

Functievereisten zijn:

• Goede kennis van de Nederlandse taal

• Kennis van financiële administratie

• Kennis van projectadministratie

• Goede communicatieve vaardigheden

• Kennis van het werkgebied

• Werken op freelance basis

• Affiniteit met de agrarische sector

 

Wat bieden wij:

• Op dit moment gaan we uit van gemiddeld één dagdeel in de week

• De mogelijkheid om veel kennis op te doen op subsidiegebied

• Vergoeding in overleg

 

Verdere informatie te verkrijgen via 06-10461055.

 

Uw brief en CV kunt u voor 1 oktober sturen naar:

ANV Camperland

t.a.v H. van 't Oever

De Heuvels 2

8278 AV Kamperveen of mailen naar

harriet@van-t-oever.nl