Betreft:               Uitnodiging start werkzaamheden kolk

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Doorbraakkolken zijn een typerend landschapselement in de IJsseldelta. Deze zijn ontstaan als gevolg van een overstroming door de IJssel of de voormalige Zuiderzee. Doordat gelden beschikbaar zijn gekomen via de regeling  groen- en blauwe diensten kunnen deze kolken worden hersteld om daarna te worden beheerd voor een lange periode.

Graag willen we, als Agrarische Natuurvereniging Camperland en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta, u van harte uitnodigen om de start mee te maken van onderhoud van een doorbraakkolk in de IJsseldelta. Hierbij zal met een kraan een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.

Datum: donderdag 22 december a.s.

Locatie:                De Veenhof, Hogeweg 49 te Kamperveen

Programma:

-         9.30 – 10.00 uur inloop en welkom in de Veenhof.

-         10.00 – 10.30 uur start bij de kolk

-         10.30 – 11.00 uur erwtensoep in de Veenhof en vooruitblik naar de andere kolken.

 

Graag hopen wij u op deze dag te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Wim Baer

André Blankvoort

ANV-Camperland

06-10461055